event

Perspectief 2121 is een nieuwe blik op de toekomst van Nederland. Ontwikkeld vanuit het idee dat we de grote transities in ontwerpend onderzoek moeten verbeelden en testen om tot een handelingsperspectief te komen. Het is inmiddels wel duidelijk dat we ook in de best ontworpen, best beschermde en meest welvarende deltametropool ter wereld vaart moeten maken. Cruciaal om expertise te bundelen en snel antwoorden te formuleren. Hoe worden we een land met een plan? Welke keuzes moeten we maken en hoe koppelen we korte termijn besluiten aan een visie voor de lange termijn?